WebQuest – praca z uczniem zdolnym

Wykorzystanie techniki WebQuest w pracy z uczniem zdolnym

WebQuest to nowoczesna metoda pracy dydaktycznej, która wykorzystuje możliwości technologii informacyjnej.
Jej twórcą jest Bernie Dodge – Profesorof Educational Technology z San Diego University, który zbudował ją w oparciu o założenia konstruktywizmu (kierunek w psychologii, który zakłada twórczą aktywność ucznia).
Zasadniczym celem edukacyjnym WebQuest’u jest nauczenie poszukiwania informacji (w różnych źródłach, najczęściej w Internecie) oraz ich selekcjonowania, opracowywania, oceniania ich przydatności.
Metoda ta aktywizuje ucznia, zmusza do samodzielnej pracy. Może być wykorzystywana w procesie nauczania dowolnego przedmiotu na każdym etapie edukacji.

http://webquest-metoda.blogspot.com/2009/05/przykady-tematow-do-realizacji-metoda.html

WebQuest jako wynik doskonalenia w zakresie innowacyjnej dydaktyki

Reklamy